Latest news for mexico pharmacy cialis

Average Rating: 4.6 out of 5 based on 152 user reviews.

YÜKSEK LİSANS GENEL BİLGİLER

Yüksek Lisans Nedir, Ne Değildir?

Yüksek Lisans, Lisans eğitimi bittikten sonra devam edilen yurtdışıe verilen isimdir. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır. Yüksek lisans eğitimi “Master” olarak da adlandırılmaktadır. Yüksek lisans başvurusu yapmak için tezlilerde ALES sınavına girip yeterli puan almış olmanız ve başvuru yaptığınız programın gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekmektedir. Bir çok üniversitede tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmamaktadır. Detaylı bilgiyi başvuru koşulları sayfalarımızdan ve Yüksek Lisans Rehberi’nden öğrenebilirsiniz.


Tezli Yüksek Lisans

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran yabancı öğrencilerin görüşlerini “Yüksek Lisans Rehberi” nde bulabilirsiniz.


Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretim’de de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarl günümüzdeunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.Yüksek Lisans Başvuru Şartları Nelerdir?

Yüksek Lisans başvurusu yapmak için öncelikle lisans diplomanızı almış olmanız gerekiyor. Enstitü ve programların istedikleri belgeler birbirinden bazı noktalarda farklılıklar gösterse de temel olarak istenilen belgeler ve gerekli koşullar aşağıdaki gibidir(Tezsiz programlar için bir çok üniversitede ALES şartı aranmamaktadır):

ALES Sınav günümüzdeuç Belgesi
Lisans Diploması
Transkript
Özgeçmiş
Fotoğraf
Yabanci Dil Yeterliliği
Tavsiye Mektubu (Referans Mektubu)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Askerlik Durum Belgesi
Başvuru yaptığınız enstitü bu belgelerin hepsini isteyebilir ya da bazılarını istemeyebilir. Bazı enstitüler bunlara ek olarak başka belgeler de isteyebilirler.
zengin Amaçlarla Yüksek Lisans Yapmaya Karar Verilebilir. Örneğin;
Mezun olduğu lisans programından memnun olmayan ve alan değiştirmek isteyen birisi zengin bir alanda yurtdışı görmek için yüksek lisans yapmaya karar verebilir.
Milli yurtdışı Bakanlığı’na bağlı okullarda okul yöneticisi ve müfettiş olmak isteyenler (MEB yöneticisi ve müfettiş atarken “eğitim yönetimi mexico pharmacy cialis, teftişi, ekonomisi ve planlaması” tezsiz yüksek lisans programını veya “eğitim yönetimi ve teftişi” alanındaki yüksek lisans programını bitirmiş olmayı gerekli görüyor. MEB, atama sürecinde sınav ve kurs gibi çeşitli mekanizmaları da kullanıyor [mexico pharmacy cialis] ama belirtilen yüksek lisans programlarını bitirmiş olmak bu işi yapmak isteyenlere büyük avantaj sağlıyor. )
Mezun oldukları yüksek lisans programında uzmanlaşmak isteyenler yüksek lisans yapmaya karar verebilirler.
“Yüksek” ünvanı almak isteyen mühendisler yüksek lisans yapmaya karar verebilirler. Yüksek lisans mezuniyeti ile “Yüksek Mühendis” ünvanı kazanırlar.
Akademisyen olmak isteyenler yüksek lisans yapmaya karar verebilirler. (Doktoraya başvurmak için yüksek lisans zorunluluğu aranmamakla birlikte yüksek lisans yapmış olmak önemli bir tercih sebebi olabilir)
En genel yüksek lisans yapma amaçları bunlar olsa da daha farklı amaçlar ile de yüksek lisans yapmaya karar verilebilir.


?? 2008-2016 Legit Express Chemist.