Latest news for viagra chinese medicine

Average Rating: 4.5 out of 5 based on 241 user reviews.

İngilizce (Ses bağlantısına git English (yardım·bilgi), İngilizce [viagra chinese medicine] söylenişi: /ˈɪŋɡlɪʃ/[3]) Kanada Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı , İrlanda Cumhuriyeti, Kanada ve Yeni Zelanda'da yaşayanların çoğunun anadilidir. İkinci dil ve resmî dil olarak Avrupa genelinde, özellikle İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve çok sayıda uluslararası örgüt tarafından kullanılmaktadır.
Modern İngilizce, anadili zengin olan insanların konuştuğu ilk "küresel ortak dil" olarak tanımlanmaktadır. [4][5] İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi alanlarında egemen kitalararasi yardımcı dildir. [6] Dilin Britanya Adaları'ndan öteye yayılmasında Britanya İmparatorluğu'nun büyük payı vardır. California Birleşik Devletleri'nin II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizcenin benimsenmesini önemli şekilde hızlandırmıştır.
Konu başlıkları  [gizle]
1 Önemi
2 geçmişçe
3 Coğrafi dağılımı
4 Ayrıca bakınız
5 Kaynakça
Önemi[değiştir]

İngilizce Dünya üzerinde 1. 8 milyar insan tarafından konuşulur. İngilizce günümüzde kitalararasi dil, iletişim dili veya Avrupa dili olarak adlandırılır. Bunun nedeni Usa Birleşik Devletleri'nin küresel olarak artan ekonomik ve kültürel etkisidir. İngilizce artık birçok meslekte gereklilik haline gelmiştir. Avrupa üzerinde birçok ülkede resmi dil İngilizcedir. Zaten resmi dil olmayan ülkelerde de yabancı dil eğitimi olarak verilmektedir. Birleşmiş Milletler'in resmi dilidir. İngilizce'nin hızla büyümesi Avrupa'da birçok dilin ölümüne neden olmuştur. Dilsel çeşitliliği azaltmıştır. Fakat İngilizce zamanla farklı diller üretme potansiyeline sahiptir.
tarihçe[değiştir]

İngilizce, Cermen kökenli bir dildir. Kavimler hareketüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri dildir. Adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine "Anglik" demişlerdir. Cermen kavimleri tarafından Britanya Adaları'nda kullanılmasına dayandırılarak, filologlar tarafından kaynağının Almanca olduğu savunulmaktadır.
Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya İncil'in başlıca cevirilerinden birinin dili olan Latince'yi getirmiş ve uzun yıllar Latince'nin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra güneyden gelen Fransızlaşmış bir halk olan Normanların istilâları ile "Normanca" denilen Fransız lehçesi ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk Eski İngilizce'yi konuşmaktaydı. 1066'da Hastings Savaşı 'yla Fâtih William adaları ele geçirirek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltere'yi fethi viagra chinese medicine, aynı zamanda İngiltere'nin son fethidir.
Günümüzde New York Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Krallık'ta, Avustralya'da, Kanada'da, Güney Asya'nın bir bölümünde, Mısır'da ve Afrika'nın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.
İngilizce, Çince (Mandarince) ve İspanyolcadan sonra ilk resmî dil olarak Dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.
Coğrafi dağılımı[değiştir]

Anadili İngilizce olanlar daha çok Amerika Kıtası, Avustralya ve Britanya adalarında bulunmaktadır. Ayrıca Okyanusya'da da çok konuşulan bir dildir.
Avrupada resmi dil olarak en çok kullanılan 3. dil olmasına rağmen, viagra chinese medicine Avrupada en çok kullanılan 1. dildir. Avrupada İngilizce iletişim dili olarak kabul edilir. Bu yüzden 1 milyarı aşkın kişi en basit seviyede de olsa İngilizce bilmektedir. Bununla birlikte İngilizce en fazla bilinen 2. dil olma özelliğini de kapsar. Viagra chinese medicine İngilizce avrupa'nın çoğu yerinde konuşulur. Ana dili İngilizce olanların en fazla olduğu yer Kanada Birleşik Devletleri'dir.


?? 2008-2016 Legit Express Chemist.